Bílé znaky (mezera, tabulátor a konec řádku)

Mezery a tabulátory

Mezery a tabulátory

Mezery a tabulátory

Mezery a tabulátory

Předformátovaný text


   Předformátovaný text     s mezerami
		tabulároty

   a s odřádkováním

  

Pevná (nerozdělitelná) mezera

Jednoslabičné předložky a spojky na koncích rádků je vhodné spojovat s následujícím slovem.

Konce řádků

Jméno a příjení
Ulice
Město
PSČ