Seznamy a definice

Neuspořádaný seznam (odrážky)

Uspořádaný seznam (číslování)

  1. první položka
  2. druhá položka
  3. třetí položka

Definice

první pojem
vysvětlení prvního pojmu
druhý pojem
vysvětlení druhého pojmu
jiné vysvětlení druhého pojmu

Kombinace seznamů

Kombinace definic a seznamů

první pojem
vysvětlení ...
druhý pojem
vysvětlení ...