Úprava formulářů

V používaném tématu vzhledu vytvořte (upravte) soubor template.php, do kterého vložte požadovanou funkci nalezenou přímo v Drupalu nebo na api.drupal.org:

 • /**
  * Implements HOOK_form_alter()
  */
  function MYTHEMENAME_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
   //kpr($form); // require Devel modul
   //dpm($form_id); // require Devel modul
   //drupal_set_message($form_id);  // print form ID to messages
   //drupal_set_message(print_r($form, TRUE));  // print array to messages
   //var_dump($form);
  
   //echo $form_id .", ";
  }
 • nebo ještě lépe
 • /**
  * Implements HOOK_form_FORM_ID_alter()
  */
  function MYTHEMENAME_form_search_block_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
   //kpr($form); // require Devel modul
   //var_dump($form);
  
   //kpr(); // require Devel modul
  }

Např. modifikace atributů a textu tlačítek:

/**
* Implements HOOK_form_alter()
*/
function MYMODUELNAME_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
 if($form_id == 'user_register') {
  // change submit button
  $form['submit']['#value'] = t('Complete the registration');
 }
}
/**
* Implements HOOK_form_alter()
*/
function MYTHEMENAME_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
  //var_dump($form);

  // submit input
  if(isset($form['product_id']) && $form_id == 'commerce_cart_add_to_cart_form_' . $form['product_id']['#value']) {
    $form['submit']['#attributes']['title'] = t('Add to Wishlist');
  }
// 1. step of checkout
  if($form_id == 'views_form_commerce_cart_form_default') {
    $form['actions']['continue_shopping']['#value'] = t('Continue');
    $form['actions']['submit']['#value'] = t('Update demand');
    $form['actions']['checkout']['#value'] = t('Send demand');
  }
// 2. step of checkout
  if($form_id == 'commerce_checkout_form_checkout') {
    $form['buttons']['continue']['#value'] = t('Send demand');
  }
}

Příklad úpravy exposed filtru (#process):

/**
* Custom process function
**/
function MYFUNCTION_process($element, $form_state, $form) {
 //print('<pre>'.print_r($form,1).'</pre>');
 //kpr($element);
 //kpr($form_state);

 // First element "CUSTOM_TEXT"
 $element['CUSTOM_TEXT'] =  array(
   '#markup' => "<div class='my-class'>CUSTOM TEXT</div>",
);

 // Second element "MY_LINK"
 $element['MY_LINK'] =  array(
  '#type' => 'link',
  '#prefix' => '<div class="MYCLASS">',
  '#title' => '<span>'. t('TITLE') .'</span>',
  '#suffix' => '</div>',
  '#href' => 'MYURL',
  '#id' => 'prev',
  '#ajax' => array(
   'wrapper' => 'level-form',
   'method' => 'html',
),
  '#options' => array(
   'html' => true,
   'fragment' => 'MY-ANCHOR',
   'attributes' => array(
    'title' => t('HOVER TITLE'),
 ),
   'query' => array(
    'year' => 2013,
    'month' => 9,
 )
),
  '#weight' => -10,
);
 return $element;
}
function HOOK_form_alter(&$form, &$form_state, $form_id) {
 $form['date']['value']['#process'][] = 'MYFUNCTION_process';
 //kpr($form); 
}

...