$body_classes

Pro přidání aktuální uživatelské role a cesty (verze A) do pole $body_classes stačí do souboru template.php v používaném tématu vzhledu vložit níže uvedený snippet a změňte MYTHEMENAME na aktuální název tématu vzhledu:

Drupal 7

Verze A

/**
* Add current user's role and path to $body_classes shown in <body>
*/
function MYTHEMENAME_preprocess_html(&$vars) {
 //$body_classes = array($vars['classes_array']); // normal theme
 $body_classes = array($vars['attributes_array']['class']); // omega theme
 if ($vars['user']) {
  foreach($vars['user']->roles as $key => $role) {
   $role_class = 'role-' . str_replace(' ', '-', $role);
   //$vars['classes_array'][] = $role_class; // normal theme
   $vars['attributes_array']['class'][] = $role_class; // omega theme
  }
 }
 
 $path = drupal_get_path_alias($_GET['q']);
 $aliases = explode('/', $path);
 foreach($aliases as $alias) {
  //$vars['classes_array'][] = drupal_clean_css_identifier($alias); // normal theme
  $vars['attributes_array']['class'][] = drupal_clean_css_identifier($alias); // omega theme
 }
}

Verze B

/**
* Add current user's role to $body_classes shown in <body>
*/
function MYTHEMENAME_preprocess_page(&$vars) {
 if ($vars['user']) {
  foreach($vars['user']->roles as $key => $role){
   $vars['class'][] = 'role-' . drupal_html_class($role);
  }
 }
}

Drupal 6

/**
* Add current user's role to $body_classes shown in <body>
*/
function MYTHEMENAME_preprocess_page(&$vars, $hook) {
 $body_classes = array($vars['body_classes']);
  if ($vars['user']) {
  foreach($vars['user']->roles as $key => $role){
   $role_class = 'role-' . str_replace(' ', '-', $role);
   $body_classes[] = $role_class;
  }
 }
 $vars['body_classes'] = implode(' ', $body_classes); // Concatenate with spaces
}