theme_get_setting

Popis

Funkce získá nastavení z aktuálního tématu, která byla zadána v administraci webu.

Definice

theme_get_setting($setting_name, $refresh = FALSE))

includes/theme.inc, řádek 900

Parametry

$setting_name  – název nastavení, které má být získáno.

$refresh - zda obnovit nastavení cache.

Výstup

Hodnota požadovaného nastavení, NULL jestliže nastavení neexistuje.

Příklad

Zobrazení poslání webu jako meta informace v hlavičce stránky:

<?php
  $my_description = theme_get_setting('mission', false);
  if ($my_description) {
    print '<meta name="description" content="'. $my_description
     .'" />';
  }
?>