l

Popis

Formátuje vnitřní odkaz.

Funkce l správně manipuluje s odkazy, které mohou mít vytvořené aliasy a umožňuje upravovat jejich vlastnosti. Všechny vnitřní odkazy výstupů modulů by měly být generovány touto funkcí.

Definice

l($text, $path, $options = array())

includes/common.inc, řádek 1534


Níže jsou uvedena data pro Drupal 5!

Parametry

$text – text, který bude uzavřen v odkazu

Veškerý text, který může člověk přečíst a má být zobrazen na stránce by měl být zobrazován funkcí t().

$path – cesta odkazu

Může být externí nebo interní:

  • při zadání úplné cesty bude považována za externí

  • při zadání pouze cesty např. "admin/content/node" bude považována za interní

    • v tomto případě musí být systémovou cestou, aby mohl být generován případný alias pomocí funkce url()

$attributes – asociativní pole HTML atributů aplikovaných u elementu odkazu

fragment – vytváří za odkazem "#kotvu" na ID v html zdroji

$query – řetězec přidaný k odkazu za otazníkem (& parametr)

$fragment – identifikátor přidaný k odkazu (# kotva)

$absolute – vynutit absolutní odkaz začínající http:

Užitečné pro odkazy, které budou zobrazovány mimo web, jako například RSS kanály.

$html – podporovat HTML elementy

Hodnota TRUE je např. nutná pro správné zobrazení HTML tagů např. obrázků, jinak se místo obrázku zobrazí v odkazu prostý text (případně HTML entity).

Příklad

<?php
  l(t('Home'), '<front>', array('title' => $site_name, 'class' =>
   'link', 'id' => 'home'), NULL, NULL, FALSE, FALSE);

  l('<span>' . t('My Node') . '</span>', 'node/1', array('html' => TRUE, 'fragment' => 'my-anchor', 'attributes' => array('title' => t('Hover Desciption'))));
?>

Výstup

HTML řetězec obsahující odkaz na určenou cestu.