module_exists

Popis

Zjišťuje existenci modulu.

Definice

module_exists($module)

Parametr

$module – název modulu

Příklad

<?php if(module_exists('themer')) print ' '. themer_body_class(); ?>

Výstup

Logická hodnota TRUE, pokud je modul nainstalován a povolen.