drupal_get_breadcrumb

Popis

Získá odkazy drobečkové navigace pro aktuální stránku.

Definice

drupal_get_breadcrumb()

includes/common.inc, line 95

Výstup

Řetězec obsahující odkazy drobečkové navigace.

Příklad

Vlastní úprava drobečkové navigace:

<?php
 // if ($breadcrumb) print $breadcrumb;
 if ($breadcrumb) {
  $subtheme_start_page = "<a href=\"/views/news\"
   title=\"Úvodní stránka novinek\">Novinky</a>";
  $crumbs = drupal_get_breadcrumb();
  $home_page = array_shift($crumbs);
  array_unshift($crumbs, $home_page, $subtheme_start_page);
  print theme_breadcrumb($crumbs);
 }
?>