t

Popis

Překládá řetězce do jazyka stránky nebo určeného jazyka.

Veškerý text, který může člověk přečíst a má být zobrazen na stránce by měl být zobrazován touto funkcí.

Definice

t($string, $args = array(), $langcode = NULL)

includes/common.inc, řádek 734

Parametry

$string – řetězec obsahující anglický text k přeložení.

$args – asociativní pole náhrad vytvořených po překladu. Všechny výskyty každého klíče v tomto poli jsou nahrazeny odpovídající hodnotou.

Klíče se speciálním významem:

  • !variable – vloženo tak jak je
  • @variable – převede čístý text do HTML (funkce check_plain)
  • %variable – převede text do HTML a přidá formátovací element (funkce check_plain + theme_placeholder)

$langcode  – volitelný kód jazyka překladu odlišný od jazyka stránky

Výstup

Přeložený řetězec.