Better Formats

Rozšiřuje možnosti nastavení vstupních formátů:

CKEditor

Drupal 8

Tipy:

CKEditor Link

Rozšíření WYSIWYG editorů usnadňující vytváření interních odkazů.

Collapsible Text

Tento vstupní filtr umožňuje, aby části textu byla rozbalovací (sbalitelná), jak je to často vidět ve formulářích.

Edit

In-line editace polí libovolné entity s spodporou WYSIWYG editoru CKEditor.

Instalace a nastavení:

FCKeditor

WYSIWYG editor pro vkládání textového, grafického a multimediálního obsahu.

Feeds Tamper

Modifikace dat před jejich uložením (např. najít – nahradit, odstranění duplicit, ořez, regulární výrazy, import víceúrovňové taxonomie do slovníku atd).

Feeds Tamper: Search term by field

Automatický import nových termínů do slovníku (verze 7.x-1.0-alpha1).

Příklad nastavení:

Glossary

Glosář (rejstřík) automaticky prohledává vytvořený obsah a odpovídající slova propojí odkazem na definovaný slovník pojmů.

Nofollow List

Automaticky přidá atribut rel="nofollow"odkazům, které jsou vypsány v blacklistu nebo všem odkazům kromě těch které jsou vypsány ve whitelistu. Tento jednoduch

Syndikovat obsah