Menu Block

Umožňuje vytvořit konfigurovatelné bloky menu začínající libovolnou úrovní libovolného menu s možností omezení počtu jejich úrovní (např. 2+ nebo 2-3).

Menu Block Split

Umožňuje rozdělit libovolné menu do dvou rozdílných bloků. "První blok" obsahuje pouze první úroveň menu, zato "druhý blok" obsahuje druhou a nižší úrovně menu.

Menu Trails

Usnadňuje používání zdravého rozumu při orientaci na webu:

Node Breadcrumb

Umožňuje přizpůsobit drobečkovou navigaci indikující umístění uzlu v menu definováním pravidel v závislosti na typu obsahu, souvisejícím termínu, PHP, položce menu, váze a dalších podmínkách.

Node Family

Umožňuje definovat vztahy (rodič, potomek) mezi různými obsahy.

Primary Term

U obsahu zařazeného do více kategorií umožňuje určit, která z nich bude hlavní. Dále umožňuje upřesnit obsah na souhrnné stránce, jaké téma nebo šablonu použít atd.

Primary Term to Active Menu Item

Pokud existuje hlavní kategorie, bude nastavena jako aktivní. V opačném případě bude aktivní výchozí definovaná položka.

Taxonomy

Umožňuje členit obsah webu do kategorií.

Taxonomy Breadcrumb

Umožňuje zobrazovat v "drobečkové navigaci" slovník a termíny kategorií.

Taxonomy display

Umožňuje přepsat výchozí zobrazení termínů a nastavit si vlastní zobrazení libovolně pro každý slovník.

Syndikovat obsah