Agreement

Před přístupem k obsahu webu je vyžadován souhlas s "podmínkami". Tento souhlas je možné definovat pro konkrétní uživatelskou roli a je vyžadován ihned po přihlášení.

Captcha

Ochrana proti spamu – odlišuje skutečné uživatele od automatických skriptů a robotů.

CAPTCHA After

Zobrazí CAPTCHA ochranu až po určítém počtu neúspěšných pokusů o odeslání formuláře. Je možné např.

CAPTCHA Pack

Rozšiřuje modul Captcha o další typy testů.

Diff

Umožňuje zobrazit změny revizí oproti originálu, což je možné např. využít pro zjištění, zda nebyl web modifikován nepovolanou osobou. 

Instalace a nastavení:

Drupalgeddon

...

Honeypot

Nenápadná ochrana formulářů před roboty bez nutnosti obtěžování uživatelů (modul je vhodné kombinovat společně s modulem CAPTCHA).

Nastavení:

Maillog / Mail Developer

Zaznamenává veškeré odesílané e-maily do logů. Mimo jiné unožňuje i zakázat odesílání e-mailů.

Secure Pages

Malý proces, který přesměruje požadované stránky na zabezpečenou komunikaci SSL.

Secure Pages Hijack Prevention

Rozšiřuje modul Secure Pages o ochranu proti Session Hijacking tj. ukradení session ID a zabezpečuje přihlášení jak v bloku, tak na přihlašovací stránce.

Syndikovat obsah