Zobrazení, pozice a obtékání

Způsob zobrazení – display

Skrytý element na stránce nezabírá žádné místo.

h1 {display: inline;} /* zobrazi se jako radkovy element */
#menu a {display: block;} /* zobrazi se jako blokovy element */
.hidden {display: none;} /* nezobrazi se */

Viditelnost – visibility

Skrytý element na stránce stále zabírá své místo.

.skryt {visibility: hidden;}
.zobrazit {visibility: visible;}

Přetečení – overflow

Určuje jakým způsobem zacházet s obsahem, který se do elementu nevejde:

 • visible – přetékající obsah se zobrazí
 • hidden – přetékající obsah se nezobrazí
 • scroll – posuvníky se zobrazí vždy
 • auto – posuvníky se zobrazí pouze v případě nutnosti
pre {
 width: 556px;
 font-size: 13px;
 overflow: auto;
}

Samostatně lze zadávat i jednotlivé směry:

p {
 width: 100px;
 height: 100px;
 overflow-y: auto;
 overflow-x: scroll;
}

Pozice – position

Umístění každého elementu v rámci dokumentu může být statické (výchozí), relativní, absolutní nebo fixní. Umístění se vztahuje vždy k obsahovému bloku elementu.

Statické pozicování – static:

 1. Obsahovým blokem je nejbližší nadřazený blokový element.
 2. Blok elementu je umístěn v rámci běžného toku dokumentu (dle zdrojového kódu).

Relativní pozicování – relative:

 1. Obsahovým blokem je nejbližší nadřazený blokový element.
 2. Blok elementu je posunut z původního umístění jedním nebo více směry.
 3. Původní prostor po elementu zůstane zachován.
 4. Nová pozice elementu neovlivní pozici jiného elementu.

Absolutní pozicování – absolute:

 1. Obsahovým blokem je nejbližší nadřazený pozicovaný element v jiném než statickém umístění.
 2. Blok elementu je vyjmut z běžného toku dokumentu, kde uvolní místo následujícím elementům a přesune se na určenou pozici vzhledem ke svému obsahovému bloku.
 3. V nové pozici blok nijak neovlivňuje jiné elementy.

Fixní pozicování – fixed:

 1. Obsahovým blokem je zobrazovací obslat prohlížeče.
 2. Blok elementu je vyjmut z běžného toku dokumentu, kde uvolní místo následujícím elementům a přesune se na určenou pozici vzhledem ke svému obsahovému bloku.
 3. Blok zůstane v nové pozici i při posunu obsahu prohlížeče.

IE6- vyhodnocuje fixní umístění jako absolutní.

img {
 position: absolute;
 bottom: 0;
 left: 50%; /* levy roh se umisti na stred nadrazeneho elementu */
}

Horní vzdálenost – top

Vzdálenost horního vnějšího okraje relativně či absolutně pozicovaného elementu od horního vnitřního okraje nadřazeného elementu.

#links {
 position: absolute;
 top: 0;
}

Pravá vzdálenost – right

Vzdálenost pravého vnějšího okraje relativně či absolutně pozicovaného elementu od pravého vnitřního okraje nadřazeného elementu.

#menu {
 position: absolute;
 right: 0;
}

Spodní vzdálenost – bottom

Vzdálenost spodního vnějšího okraje relativně či absolutně pozicovaného elementu od spodního vnitřního okraje nadřazeného elementu.

#footer {
 position: absolute;
 bottom: 0;
}

Levá vzdálenost – left

Vzdálenost levého vnějšího okraje relativně či absolutně pozicovaného elementu od levého vnitřního okraje nadřazeného elementu.

#menu {
 position: absolute;
 left: 10px;
}

Vrstva – z-index

Umístění absolutně pozicovaného elementu do vzdálenější (nižší číslo) nebo bližší vrstvy (vyšší číslo).

h1 img {
 position: absolute;
 top: 10px;
 left: 10px;
 z-index: 1;
}
#links {
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 z-index: 2;
}

Ořez – clip

Ořízne absolutně pozicovaný element.

img {
 position: absolute;
 clip: rect(10px auto auto auto); /* souradnice z leveho horniho
  rohu */
}

IE6- neumí oříznout pozadí, ale pouze obsah elementu

Plovoucí pozice – float

 1. Obsahovým blokem je nejbližší nadřazený blokový element.
 2. Blok elementu je možné umístit vlevo nebo vpravo v rámci obsahového bloku.
 3. Následujícímu obsahu je umožněno, aby element v plovoucím umístění obtékal zprava nebo zleva.
 4. Plovoucí blok elementu se snaží umístit co možná nejvýše v rámci svého obsahového bloku.
 5. V nové pozici plovoucí blok ovlivňuje pozice následujících elementů v normálním toku dokumentu.
 6. Původní pozice je uvolněna pro další elementy.

Hodnoty:

 • left – umístí element vlevo a umožní dalšímu obsahu, aby jej obtékal zprava
 • right – umístí element vpravo a umožní dalšímu obsahu, aby jej obtékal zleva
 • none – běžný tok dokumentu (zrušení plovoucí pozice)
img { 
 width: 100px; /* definovana sirka je nutnou podminkou */
 float: right;
}

Ukončení obtékání – clear

Určuje stranu, ze které se ukončí obtékání.

.clear {clear: both;}
.clear-left {clear: left;}
.clear-right {clear: right;}

Příklad stylování prvku blockquote

<blockquote>
 <p>Text text text text...</p>
 <div>Autor: <cite>Jan Werich</cite></div>
</blockquote>
blockquote {
 position: relative;
 text-align: justify;
}
blockquote p:before,
blockquote p:after {
 position: relative;
 display: block;
 height: 40px;
 width: 40px;
 content: '„';
 font-size: 60px;
 color: #eee;
}
blockquote p:before {
 float: left;
 margin: -46px 0 0 -45px;
}
blockquote p:after {
 float: right;
 margin: -18px -50px 0 0;
 content: '“';
}

Sloupce

Rozdělení obsahu (např. nečíslovaného seznamu) na definovaný počet sloupců

ul.columns3 {
 -moz-column-count:3; /* Firefox */
 -webkit-column-count:3; /* Safari and Chrome */
 column-count:3;

 -moz-column-gap:40px; /* Firefox */
 -webkit-column-gap:40px; /* Safari and Chrome */
 column-gap:40px;

 -moz-column-rule:4px outset #f00; /* Firefox */
 -webkit-column-rule:4px outset #f00; /* Safari and Chrome */
 column-rule:4px outset #f00;
}