Agreement

Před přístupem k obsahu webu je vyžadován souhlas s "podmínkami". Tento souhlas je možné definovat pro konkrétní uživatelskou roli a je vyžadován ihned po přihlášení.

Content Access

Umožňuje nastavovat oprávnění pro typy obsahu podle role a autora (zobrazení, úprava, smazání) jak globálně, tak samostatně u konkrétního typu obsahu.

Janrain Engage (formerly RPX)

Přihlášení je možné rozšířit o použití účtů Facebook, Google, LinkedIn, Myspace, Twitter, Windows Live, Yahoo!, AOL, Blogger, Flickr, Hyves,

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Integrace s LDAP autentizací uživatelských účtů.

Povolte moduly:

Redirect 403 to User Login

Simple Access

Umožňuje zpřístupnit vybrané uzly pouze pro zvolené role uživatelů. Uzly, které nejsou zařazeny do žádné přístupové skupiny vytvořené z uživatelských rolí zůstanou viditelné pro všechny u

Site verification

Pomáhá s procesem ověření (autentizace) vlastnictví webu u služeb Google Webmaster Tools, Google Apps, Bing Webmaster Central, Yahoo!

Taxonomy Access Control

Omezuje přístup k zobrazení obsahu na základě kategorií a rolí.

Taxonomy Access Control Lite

Omezuje přístup k zobrazení obsahu na základě kategorií, rolí a uživatelů.

Další moduly:

Syndikovat obsah