@font-your-face

Font Squirrel umožňuje aplikovat zvolený font písma nezávisle na fontech uživatelského operačního systému. Jedná se o modernější technologii než Cufón.

Bootstrap

Elegantní, intuitivní a výkonné "mobile first" téma vzhledu, které propojuje Drupal a Bootstrap framework.

Breakpoints

Definuje hraniční hodnoty pro responzivní web design. Usnadňuje podporu "retina" displeje.

Instalace a nastavení:

Collapsible Text

Tento vstupní filtr umožňuje, aby části textu byla rozbalovací (sbalitelná), jak je to často vidět ve formulářích.

DHTML Menu

Umožňuje rozbalit (sbalit) vnořená menu, čímž snižuje objem přenesených dat. Dvojklikem na položku menu se stránka načte normálně.

Další moduly:

External Links

Umožňuje graficky odlišit externí odkazy od vnitřních pomocí JQuery knihovny.

Flex Slider

Integrace Flex Slider knihovny umožňující vytvářet responzivní slideshow reagující na "doteky" na mobilních zařízeních.

jCarousel

Umožňuje aplikovat jCarousel jQuery plugin na libovolný typ obsahu a vytvořit tak efektní karusel.

jQuery Map Hilight

Umožňuje graficky zvýraznit oblasti obrázkové mapy, bez editace témat vzhledu nebo znalosti JavaScriptu.

Další možnosti:

jQuery plugins

Umožňuje načíst různé jQuery pluginy z libovolného modulu nebo tématu voláním funkce jquery_plugin_add($plugin).

Syndikovat obsah