Slider

Posuvník (JqueryUI Slider) se používá pro změnu číselných hodnot v určitém rozsahu.

Výhodou posuvníku je, že všechny zvolené hodnoty jsou platné (brání vložení chybné hodnoty).

Příklady: