Oprava vzhledu elementu <object> v IE7-

IE7- nastavuje u elementu <object> vlastní okraje, rámeček a vertikální posuvník. Tomuto chování je možné zabránit:

 1. z níže uvedeného kódu vytvořte soubor s názvem fix-object.js, který umístěte do svého webu např. do adresáře scripts/
  function fixObjectImages () {
   var objs = document.getElementsByTagName ('object');
   for (n = 0; n < objs.length; n++) {
    var obj = objs [n];
    if ((obj != null && obj.type != null) && ((obj.type ==
     "image/png") || (obj.type == "image/jpeg") || (obj.type ==
     "image/gif"))) {
     fixObject (obj);
    }
   }
  }
  function fixObject (obj) {
   obj.body.style.margin = '0';
   obj.body.style.border = 'none';
   obj.body.style.overflow = 'hidden';
  }
  // Do this only for IE!
  window.onload = fixObjectImages; 
 2. do hlavičky stránky vložte níže uvedený kód s odkazem na soubor fix-object.js
  <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
  <!--[if (lte IE 7)&(gte IE 5)]>
   <script type="text/javascript" src="scripts/pngfix.js">
   </script>
  <![endif]-->

IE5- nepodporuje žádný JavaSript