Automatické otevření nového okna po načtení obrázku

Pozice left, top platí pro  IE4+, pozice screenX, screenY platí pro Netscape 4+

<img src="obrazek.jpg" onload="window.open('http://www.google.cz/',
'reklama', 'width=600, height=400, left=100, top=100,
screenX=100, screenY=100, location=no, directories=no,
status=no, menubar=no, toolbar=no, copyhistory=no,
scrollbars=yes, resizable=yes');"
alt="Popis obrázku"/>