Plovoucí blok - Skyscraper

julianware.com/jquery-scroll-follow-sticky-fixed-sidebar yes

 • // Float block + Sticky navigation
  $(function() {
   scrollPoint    = 100,       // Distance to scroll before sticking
   topPadding     = 100,       // Fixed minimum distance from top of window
   bottomPadding   = 40,       // Adjustment to scrolling element point of deactivation at footer
   $window      = $(window),
   documentHeight   = $(document).height(),
   $sticky      = $('.float-block'),  // Scrolling element
   $footer      = $('footer'),   // Footer container
   $sidebar      = $('.content'),   // Sidebar Container
   sidebarHeight   = $sidebar.outerHeight(),
   footerHeight    = $footer.outerHeight(),
   offset       = $sticky.offset(),
   stop    = sidebarHeight - $sticky.height() - 15,
   $menu = $('#main-menu');
  });
  function floatBlock() {
   if (($window.scrollTop() > offset.top - scrollPoint) && ($window.scrollTop() < (documentHeight - footerHeight) - sidebarHeight + bottomPadding)) {
    if (($window.scrollTop() - offset.top + topPadding) < stop) {
     $sticky.stop().animate({marginTop: $window.scrollTop() - offset.top + topPadding},0);  // Last number is drag animation duration   
    }
    else {
     $sticky.stop().animate({marginTop: stop},0);
    }
    $menu.addClass('affix'); // Sticky navigation
   } else {
    $sticky.stop().animate({marginTop: 0},0);  // Input same drag animation duration as above
    $menu.removeClass('affix'); // Sticky navigation
   }
  }
  $(window).scroll(function(){
   floatBlock();
  });

Plovoucí (floating div) SkyScraper reklama

 • respektuje výchozí umístění od horního okraje
 • nepřekryje obsah patičky
 • pohyb obsahuje efekt animace

JS:

$(document).ready(function(){
 var skyscraperAd = $("#skyscraper");
 var skyscraperOffset = skyscraperAd.offset().top;
 var skyscraperBottom = $("#footer").offset().top – skyscraperAd.height();
 $(window).scroll(function() {
  skyscraperAd.stop();
  var windowTop = $(window).scrollTop();
  if (windowTop > skyscraperOffset) {
   if (windowTop > skyscraperBottom) windowTop = skyscraperBottom;
   if (windowTop < 0) windowTop = 0;
   skyscraperAd.animate({top: windowTop + 'px'}, 'fast');
  } else
   skyscraperAd.animate({top: skyscraperOffset + 'px'}, 'fast');
 });
});

CSS:

#skyscraper {
 position: absolute;
 top: 300px;
 left: 50%;
 margin-left: 500px;
 width: 120px;
  height: 600px;
}

Plovoucí blok respektující obklopující prvek (např. postranní sloupec – sidebar)

 • respektuje rozměry obklopujícího prvku
 • Demo viz příloha

JS:

/**
 * Sticky element in the wrapper on scroll
 */
var jQuery = jQuery.noConflict();
jQuery("document").ready(function($){ 
 $(window).scroll(function () {
  var sticky = $(".sticky");
   var wrapper = $(".wrapper");
   var top = $(window).scrollTop();
   var wrapperTop = wrapper.offset().top;
    var wrapperBottom = wrapperTop + wrapper.height();
    var normalPosition = wrapperBottom - sticky.height();
    if (wrapperTop < top && normalPosition > top) {
     sticky.addClass("sticky-top");
      sticky.removeClass("sticky-bottom");
    } else {
      sticky.removeClass("sticky-top");
      if (wrapperBottom > top && normalPosition < top) {
        sticky.addClass("sticky-bottom");    
     } else {
        sticky.removeClass("sticky-bottom");
     }
    }
 });
});

CSS:

/**
 * Sticky element in the wrapper on scroll
 */
body {
 min-height: 2000px; /* optional */
}
.wrapper {
 position: relative;
 height: 300px; /* optional */
 background: #eee; /* optional */
}
.sticky {
 width: 300px; /* optional */
 background: #ccc; /* optional */
}
.sticky-top {
 position:fixed;
 top: 0;
}
.sticky-bottom {
 position: absolute;
 bottom: 0;
}
PřílohaVelikost
sticky-element-in-wrapper-on-scroll.zip40.3 KB