Selektory

codylindley.com/jqueryselectors – vizulání demonstace selektorů

Příklady selektorů:

 • $('*') – univerzální selektor (všechno)
 • $('.myclass') – všechny prvky obsahující třídu myclass
 • $('#myid') – prvek s jedinečným identifikátorem myid
 • $('div p') – všechny p, které jsou potomky div
 • $('div > p') – všechny p, které jsou přímými potomky div
 • $('div + p') – všechny p, které jsou následujícími sourozenci div
 • $('div:has(p)') – všechny div, které mají alespoň jednoho potomka p
 • $('input:text') – všechny input typu "text" (jen textová pole)
 • $('input:disabled') – všechny zakázané (deaktivované) input
 • $('input[name]') – všechny input, které mají atribut name s libovolnou hodnotou
 • $('input[name^="hodnota"]') – všechny input, jejichž name začíná na "hodnota"
 • $('input[name*="hodnota"]') - všechny input, jejichž name obsahuje text "hodnota"
 • $('input[name!="hodnota"]') – všechny input, jejichž name neobsahuje text "hodnota"
 • $('input[name$="hodnota"]') – všechny input, jejichž name končí na "hodnota"
 • $('a[href^="http"][href*="ano"][href!="ne"][href$=".pdf"]') – odkazy začínající http, obsahující "ano", neobsahující "ne" a končící příponou .pdf
 • $('span:contains('text')') – všechny span, které obsahují "text"
 • $('span:empty') – všechny span, které jsou prázdné (např. nevyplněná pole, prázdné buňky tabulek atd.)
 • $('span:parent') – všechny span, které nejsou prázdné (neprázdný prvek se stává rodičem)
 • $(':input') – všechny formulářové prvky (input, textarea, select a button)
 • $(':animated') – všechny právě animované elementy
 • $(':header') – všechny nadpisy (h1, h2, h3, h4, h5 a h6)
 • $('li:first') – první položka seznamu
 • $('li:not(:first)') – všechny položky seznamu kromě první
 • $('li:last') – poslední položka seznamu
 • $('div:first-child') – všechny div, které jsou prvními potomky
 • $('div:last-child') – všechny div, které jsou posledními potomky
 • $('div:only-child') – všechny div, které jsou jedinými potomky
 • $('tr:nth-child(even)') – sudé řádky tabulky (řádky se číslují od nuly, proto není použito odd)
 • $('td:eq(3)') – 4. buňky tabulky (indexuje se od nuly)
 • $('td:gt(3)') – buňky tabulky, které mají větší než 3. indexové pořadí (páté a větší)
 • $('td:lt(3)') – buňky tabulky, které mají menší než 3. indexové pořadí (třetí a menší)