Navigace v galerii obrázků s náhledy

Doplnění navigace s náhledy do galerie obrázků u modulu Image.

Jako základ bylo použito řešení Pager with thumbnails doplněné o lokalizaci, číslování a velikosti náhledů.

 1. Do suboru template.php používaného vzhledu přidejte funkci:
  /**
   * Image Gallery Pager with thumbnails
   */
  function custom_pager_thumbnails($current_nid, $class = NULL) {
   $tid = reset(array_keys(taxonomy_node_get_terms($current_nid)));
   $result = db_query(db_rewrite_sql('SELECT n.nid, n.title, f.filepath FROM {node} n INNER JOIN {term_node} tn INNER JOIN {files} f ON n.nid = tn.nid AND n.nid = f.nid WHERE tn.tid = %s AND n.status = 1 AND f.filename = \'%s\' ORDER BY n.sticky DESC, n.created DESC, n.nid DESC'), $tid, 'thumbnail');
   while ($node = db_fetch_object($result)) {
    $nodes[++$i] = $node;
    if ($node->nid == $current_nid) $x = $i;
    // image size
    $image_info = image_get_info($nodes[$i]->filepath);
    $image_width[$i] = $image_info['width'];
    $image_height[$i] = $image_info['height'];
   }
   if ($i < 6) {
    while (++$j <= $i) {
     $output .= l('<img src="' . check_url(url('system/files/' . $nodes[$j]->filepath)) . '" alt="'. check_plain($nodes[$j]->title) . '" width="'. $image_width[$j] .'" height="'. $image_height[$j] .'" />', 'node/'. $nodes[$j]->nid, array('title' => check_plain($nodes[$j]->title), 'class' => $class), NULL, NULL, FALSE, TRUE);
    }
   }
   else {
    switch ($x) {
     case 1:
      // first image
      $y = array($i-1, $i, 1, 2, 3);
      break;
     case 2:
      // second image
      $y = array($i, 1, 2, 3, 4);
      break;
     case $i-1:
      // penultimate image
      $y = array($x-2, $x-1, $x, $i, 1);
      break;
     case $i:
      // last image
      $y = array($x-2, $x-1, $x, 1, 2);
      break;
     default:
      $y = array($x-2, $x-1, $x, $x+1, $x+2);
    }
    foreach($y as $index => $z) {
     if ($index != 2) {
      $output .= l('<img src="' . check_url(url('system/files/' . $nodes[$z]->filepath)) . '" alt="'. check_plain($nodes[$z]->title) . '" width="'. $image_width[$z] .'" height="'. $image_height[$z] .'" />', 'node/'. $nodes[$z]->nid, array('title' => '('. ($z) .') '. check_plain($nodes[$z]->title), 'class' => $class), NULL, NULL, FALSE, TRUE);
     }
     else {
      $output .= '<span class="active" title="('. ($z) .') '. check_plain($nodes[$z]->title) .'"><img src="' . check_url(url('system/files/' . $nodes[$z]->filepath)) . '" alt="'. check_plain($nodes[$z]->title) . '" width="'. $image_width[$z] .'" height="'. $image_height[$z] .'" /></span>';
     }
    }
   }
   return $output;
  }
 2. Pokud v adresáři používaného vzhledu nemáte soubor node-image.tpl.php:
  • Zkopírujte např. soubor themes/garland/node.tpl.php do adresáře používaného vzhledu a přejmenujte jej na node-image.tpl.php.
 3. Do souboru node-image.tpl.php přidejte na vhodné místo (nejlépe před "obsah"):
  <!-- Image Gallery Pager with thumbnails -->
  <div class="pager">
   <?php if ($page != 0 && $terms) { print custom_pager_thumbnails($node->nid); } ?>
  </div>
 4. Do souboru s kaskádovými styly používaného vzhledu (style.css) můžete vložit např.:
  /* Theme snippet: Image Gallery Pager with thumbnails */
  #content .pager {
   margin-top: 3px;
   margin-bottom: 3px;
  }
  #content .pager img {
   margin-bottom: 3px;
   vertical-align: middle;
  }
  #content .pager .active img {
   border: 5px solid #f93;
   margin-bottom: 0;
  }