Autocomplete Widgets for CCK Text and Number

Automatické doplnění obsahu do CCK polí typu text a číslo z vlastního seznam hodnot nebo z již existujících dat.

Jedná se o nástupce modulu CCK Autocomplete.

  1. Rozbalte modul Autocomplete Widgets for CCK Text and Number 6.x-1.1 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.

CiviNode And Civinode CCK (CiviCRM)

Převádí CiviCRM kontakty, skupiny a další CiviCRM objekty na jednotlivé typy obsahu. Umožňuje propojit CiviCRM data a Drupal.

Computed Field

Drupal 8

  • drupal.stackexchange.com/questions/94235/how-do-i-replicate-computed-field-functionality-in-drupal-8
  • drupal.org/node/2112677

Drupal 7

Content Construction Kit (CCK)

Umožňuje přidávat vlastní pole (text, soubor, obrázek, číslo atd.) do libovolného typu obsahu.

Date

Umožňuje vytvářet pole datum/čas a obsahuje modul Date API, který může být využíván dalšími moduly.

Email Field

Poskytuje typ pole e-mail pro CCK.

Entity translation

Umožňuje překlad entit (název uzlu, text, vlastní pole atd.) do různých jazyků.

Field

Umožňuje přidávat vlastní pole (text, soubor, obrázek, číslo atd.) do libovolného typu obsahu.

Field Indexer

Rozšiřuje možnosti vyhledávání o data CCK polí.

Field Permissions

Modul je lepší než do CCK implementovaný modul content_permissions protože nastavuje oprávnění pouze u požadovaného pole (není tedy třeba nastavovat oprávnění u všech polí).

Syndikovat obsah