Uživatelské rozhraní

Uživatelské skupiny

  • BFU (běžný Franta uživatel), Lama, Lamer – nezkušený uživatel (úplně neschopný a zároveň všeho schopný)
  • Geek, Guru – uživatel, který má hluboké technické nebo odborné znalosti, talent a obzvláštní zapálení pro svůj obor

Uživatelské rozhraní by měl být schopen ovládat i běžný uživatel, ale např. administrace webu již předpokládá více zkušeností (např. auto také může řídit jak profesor, tak i skladník, ale bagr pouze osoba s příslušným speciální zaškolením).

Při návrhu uživatelského rozhraní používejte standardní prvky (podtržené odkazy, menu, formulářové prvky, tlačítka atd.), které uživatelé očekávají. Inovace je možná, ale ne na úkor zvyklostem (např. posuvné dveře místo klasických mohou pro někoho představovat neočekávanou překážku). Uživatelské rozhraní by se mělo blížit spíše dálkovému ovladači televize, než kokpitu letadla.

Požadavky

  • jednoduchost
  • přehlednost
  • čitelnost (kontrast mezi textem a pozadím)
  • použitelnost
  • minimum grafiky
  • maximum funkčních prvků
  • vyhledávací služba
  • co nejméně nespokojených uživatelů

Grafický návrh 1a Grafický návrh 1b Grafický návrh 2a Grafický návrh 2b Grafický návrh 3a Grafický návrh 3b Grafický návrh 3c Grafický návrh 3d Grafický návrh 4 Grafický návrh 5 Grafický návrh 6 Grafický návrh 7

Odkazy: