Grafický návrh

Webový dokument má neurčité rozměry závislé na velikosti zobrazovacího zařízení (pokud je vůbec nějaké použito např. u zrakově postižených). Webový dokument je možné vnímat podobně jako pohled např. na toaletní papír (při větším dokumentu vidíte vždy pouze jeho část).

Posouvání obsahu (scrolling)

 • horizontální – v našich podmínkách nevhodné
 • vertikální

Šířka obsahu

Lidské oko dokáže najednou vnímat plochu přibližně o rozměrech 800x600 bodů.

 • minimální šířka obsahu
  • pozor na dlouhá slova, vložené objekty, odkazy na soubory s dlouhými názvy atd. (zejména u vícesloupcového rozvržení)
 • maximální šířka obsahu
  • ideální šířka textového bloku (sloupce) je přibližně 30-70 znaků na řádek

CSS vlastnosti

 • overflow
 • min-width, max-width
  • IE6- tyto CSS vlastnosti nezná, ale je možné jej to "naučit" pomocí vlastnosti width:expression...