Cílová zařízení

  • osobní počítač
  • kapesní počítač
    • PDA (Personal Digital Assistant – osobní digitální pomocník)
    • palmtop
  • mobilní telefon
  • WebTV
  • herní konzole
  • jiná alternativní zařízení (např. lednička )