Content translation

Umožňuje překlad obsahu do dalších jazyků po celých uzlech (nový způsob překladu po samostatných entitách nabízí modul Entity translation </p

Entity translation

Umožňuje překlad entit (název uzlu, text, vlastní pole atd.) do různých jazyků.

Internationalization

Tipy:

Internationalization Views

Rozšiřuje základní možnosti vícejazyčného webu o překlad a filtraci Views na základě jazyka.

Language icons

Doplní jazykové odkazy o vlaječky států.

Locale

Přidává funkce pro nastavení jazyka a umožňuje překlad uživatelského rozhraní do jiných jazyků.

Localization update

Automatická kontrola aktualizace překladů z localize.drupal.org nebo jakékoliv jiného lokalizačního serveru.

Localizer

Umožňuje překlad obsahu do dalších jazyků.

Translation Overview

Poskytuje tabulku se stavem překladů jednotlivých uzlů. Překladům je možné přiřadit požadované priority.

Další moduly:

Translation template extractor

Umožňuje vytvořit soubor .pot (Template for Portable Object) obsahující pouze originální texty určené pro překlad (řetězce msgstr jsou prázdné) z libobolného modulu.

Syndikovat obsah