Poll

Modul pro vytváření uživatelských anket.

Quiz

Umožňuje vytvářet a spravovat testové otázky vhodné pro on-line kurzy (podporuje i multimédia), e-learning, vzdělávání a doplňkové třídní aktivity.

Typy otázek:

User Points

Bodování aktivit uživatelů.

Syndikovat obsah