Webform report

Umožňuje zobrazovat výsledky založené na datech získaných z modulu Webform setříděné dle přání uživatele. Zobrazovaná data jsou automatický aktualizována.

  1. Naistalujte modul Webform.
  2. Naistalujte modul Accents.
  3. Rozbalte modul Webform report 5.x-1.4 do adresáře sites/all/modules.
  4. V Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) modul povolte.
  5. Vytvořte obsah – Webform report.
  6. V Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu (admin/user/access) nastavte příslušná oprávnění u modulu Webform report.
    • access webform reports

Pozor:

Pro zobrazení výsledků všem uživatelům je nutné u modulu Webform povolit přístup k výsledkům a tudíž znalý uživatel může přistupovat ke všem datům!