Actions

Umožňuje definovat akce (spouštěče, triggery), které budou spuštěny na základě určitých událostí (např. pošli e-mail administrátorovi, když je vytvořen nový příspěvek).

Modul Actions byl implementován do jádra systému Drupal 6 jako modul s názvem Trigger.

Admin Role

Usnadňuje vybrané roli přiřadit všechna oprávnění kromě příkazu update.php, který může provádět pouze "opravdový" administrátor.

Administration menu

Modul usnadňuje práci administrátorům, webmasterům a vývojářům, kterým poskytne veškeré administrativní položky v menu zobrazeném v horní části webu.

Advanced help

Umožňuje zobrazovat a vytvářet rozšiřující nápovědu k modulům v HTML formátu. Nápověda je plně indexovaná systémem, což usnadňuje vyhledávání.

Agreement

Před přístupem k obsahu webu je vyžadován souhlas s "podmínkami". Tento souhlas je možné definovat pro konkrétní uživatelskou roli a je vyžadován ihned po přihlášení.

Backup and Migrate

Zjednodušuje zálohování a obnovu databáze nebo přenos databáze z jednoho webu na druhý. Podporuje kompresi a automatické zálohování.

Better Formats

Rozšiřuje možnosti nastavení vstupních formátů:

ChecklistAPI

Poskytuje rozhraní dalším modulům např.:

  • SEO Checklist
  • Performance and Scalability Checklist
  • QA Checklist

Content Access

Umožňuje nastavovat oprávnění pro typy obsahu podle role a autora (zobrazení, úprava, smazání) jak globálně, tak samostatně u konkrétního typu obsahu.

Database logging

Loguje a zaznamenává systémové události do databáze.

Syndikovat obsah