Vocabulary Permissions

Umožňuje slovníku přiřadit oprávnění (editace a zobrazení, pouze zobrazení nebo žádné) podle role.

  1. Rozbalte modul Vocabulary Permissions 6.x-1.1 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/content/taxonomy (Administrace, Správa obsahu, Kategorie) nastavte požadovaná oprávnění slovníku.
  4. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) můžete upravit oprávnění v sekci vocabperms module.