Usernode

Zpřístupňuje uživatelská data (jméno, obrázek, e-mail, poslední přístup atd.) modulu Views, čímž umožňuje vytvářet uživatelské soupisy a vyhledávat uživatele.

  1. Rozbalte modul Usernode do adresáře sites/all/modules.
  2. V Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) modul povolte.
  3. V Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu, Usernode (admin/content/types/usernode) v sekci:
    • Základní nastavení: odškrtněte Zobrazit na titulní stránce
    • Výchozí nastavení komentářů: Vypnuto
    • Attach Images: Vypnuto
  4. V Administrace, Prvky webu, Menu (admin/build/menu) můžete upravit implicitně vypnutou položku navigace My usernode.

Další moduly: