SSL certifikát

Prokazuje totožnost při SSL komunikaci, čímž umožňuje přístup k zabezpečeným webovým stránkám (https) a FTP serverům (ftps).

 • Sdílený certifikát
  • zdarma
  • každý uživatel bude vždy upozorněn na to, že používá sdílený certifikát
  • není nutná veřejná IP adresa
 • Vlastní (osobní) certifikát
  • podmínkou funkčnosti je veřejná IP adresa (cena dle používaného webhostingu)
  • Let's Encrypt (SSL certifikát zdarma)
   • Dokumentace:
    • letsencrypt.cz/jak-to-funguje.html
    • cs.wikipedia.org/wiki/Let%27s_Encrypt
    • letsencrypt.org
   • Návody:
    • root.cz/clanky/let-s-encrypt-ssl-certifikaty-od-listopadu-zdarma
    • root.cz/clanky/let-s-encrypt-v-praxi-jak-jsem-presel-na-https
    • datacentrum.wedos.com/a/365/lets-encrypt-na-webhostingu.html
    • a2hosting.com/kb/security/ssl/securing-your-site-with-a-lets-encrypt-ssl-certificate
   • Testování:
    • ssllabs.com/ssltest/index.html
  • RapidSSL
   • 1 490,- Kč ročně
   • certifikát je obsažen ve většině prohlížečů

U certifikátů, které nejsou obsaženy v prohlížeči musí každý uživatel minimálně jednou potvrdit důvěryhodnost certifikátu – přijmout certifikát.

Grafickou nadstavbou openssl pro správu certifikační autority je např. program tinyCA (tinyCA2):

 • práce s různými nezávislými autoritami
 • správa serveru X509 a S/MIME včetně klientských certifikátů
 • export certifikátů do formátu PEM, DER, TXT, PKCS#12 atd.
 • zneplatnění certifikátů, přidáním do seznamu neplatných certifikátů

Typy souborů:

 • .crt – veřejný klíč (formát PEM)
 • .key – soukromý klíč
 • .p12 – veřejný i soukromý klíč (formát PKCS#12) – instaluje se do osobních certifikátů prohlížeče

Vytvoření certifikátu podepsaného sám sebou

Vytvoření certifikátu:

 • openssl req -new -x509 -nodes -out certifikat-public.crt -keyout certifikat-private.key -days 1098
 • jako Common Name (CN) zadejte požadovanou doménu (pro testovací účely může být jako obsah pole použita i IP adresa)
 • u ostatních položek můžete nechat výchozí hodnoty (Enter)

Zobrazení obsahu souborů:

 • openssl x509 -in certifikat-public.crt -text
 • openssl rsa -in certifiakt-private.key -text

Některé aplikace vyžadují certifikát a klíč v jednom souboru, můžeme je tedy spojit příkazem:

cat certifikat-public.crt certifikat-private.key > certifikat-crtkey.pem

Vytvoření vlastní certifikační autority (CA)

 1. Dle potřeb upravte konfigurační soubor /etc/ssl/openssl.cnf(nepoužívejte diakritiku):
  • dir = /etc/ssl/myCA # Korenovy adresar CA
   certificate = $dir/cacert_my.pem # Certifikat CA
   private_key = $dir/private/cakey_my.pem # Soukromy klic CA
   
   default_days = 1098 # Platnost certifikatu (3 roky)
   
   policy = policy_anything
   
   default_bits = 4096
   
   countryName_default = CZ
   stateOrProvinceName_default = JM
   localityName_default = Vyskov
   0.organizationName_default = DHosting.cz 
   organizationalUnitName_default = CA
   commonName = Common Name (e.g. Certification Authority DHosting.cz, myweb.com)
   emailAddress_default = info@email.cz
   
   authorityKeyIdentifier=keyid,issuer:always
 2. Vytvořte adresáře /etc/ssl/myCA/a jeho podadresáře csr/, newcerts/private/.
 3. V adresáři myCA/ vytvořte 2 soubory příkazem
  • touch /etc/ssl/myCA/index.txt; echo 01 > /etc/ssl/myCA/serial
   
 4. V adresári myCA/ vytvořte soukromý klíč a certifikát CA (pro použití výchozích nastavení stiskněte klávesu Enter)
  • openssl req -new -x509 -nodes -out cacert_my.pem -keyout cakey_my.pem -days 3600
  • jako Common Name zadejte libovolný název např. Certifikacni autorita TD (Tomas Danek)
  • u ostatních položek nechejte výchozí hodnoty (Enter)
  • soubor cakey_my.pempřesuňte do adresáře /etc/ssl/myCA/private/a nastavte práva chmod 400
 5. Obsah certifikátu je možné převést do čitelného tvaru příkazy
  • openssl x509 -in cacert_my.pem -text > cacert_my.pem.txt
   
 6. Pokud vytvoříte kopii souboru cacert_my.pema změníte u něj koncovku na .crt, je možné tento certifikát instalovat jako důvěryhodnou autoritu na počítače uživatelů.

Vytvoření vlastního certifikátu serveru podepsaného CA

 1. V adresáři /etc/ssl/myCA/csr/vytvořte žádost o certifikát
  • openssl req -new -nodes -out myweb.cz.csr -keyout /etc/ssl/myCA/private/myweb.cz.key
   • jako Common Name zadejte myweb.cz(obsah pole Common Name se kontroluje při komunikaci se serverem přes https – pro testovací účely může být jako obsah pole použita i IP adresa)
   • u ostatních položek nechejte výchozí hodnoty (Enter)
   • u souboru /etc/ssl/myCA/private/myweb.cz.keynastavte práva chmod 400
    • v případě potřeby je možné jej
     • zašifrovat příkazem
     • openssl enc -des3 -salt -in myweb.cz.key -out myweb.cz.key_encrypt
     • rozšifrovat příkazem
     • openssl enc -des3 -d -salt -in myweb.cz.key_encrypt -out myweb.cz.key
 2. Vytvořenoý certifikát podepište certifikační autoritou
  • openssl ca -in myweb.cz.csr -out /etc/ssl/myCA/certs/myweb.cz.crt
   • v /etc/ssl/myCA/certs/se vytvoří certifikát myweb.cz.crta do podadresáře newcerts/certifikační autority se uloží kopie 01.pem(příkaz c_rehash /etc/ssl/myCA/certsumožňuje dodatečnou regeneraci souboru ca-certificates.crt, který obsahujíce všechny certifikáty)
 3. Otisk certifikátu je možné zobrazit příkazem:
  openssl x509 -noout -fingerprint -in myweb.cz.crt
  • (výchozí parametr -sha1je možné změnit na -md5)
 4. Vygenerování klíče .p12 (z veřejného klíče .crt a rozšifrovaného klíče .key) vhodného pro instalaci do osobních certifikátů prohlížeče:

  openssl pkcs12 -export -in /etc/ssl/myCA/certs/myweb.cz.crt -inkey /etc/ssl/myCA/private/myweb.cz.key -out cert.p12