Doplňky

Internetový archiv

Internet archiv umožňuje zpětně dohledat dříve uveřejněné informace:

Odkazy

CSS

Bezpečnost

 • Cross-Site Scripting (XSS)
  • kliknutím na odkaz
  • zobrazením stránky s vloženým škodlivým kódem (vloženo pomocí fóra, návštěvní knihy atd.)
  • atd.
 • Rozšíření
  • ActiveX – má oprávnění k operačnímu systému
  • Java Applety – běží odděleně od OS v tzv. sandboxu
  • Quick Time
  • Flash

3D grafika

Průhledný png a ie explorer

Google

 • Google (CZ): vyhledávač
  • kalkulačka
  • převodník jednotek např. 10 km to mmnebo 1 palec v cm
 • Google překladač (CZ): překladač (nezměněný vzhled stránek, odkazy pokračují v překladu)
 • Weby Google (CZ): webové stránky
 • Blogger (CZ): publikace myšlenek
 • AdWords
  • AdWords Editor – umožňuje migraci kampaní mezi účty případně dalšími PPC systémy (Sklik, Etarget, AdFox atd.)
   • Fiktivní účet umožňuje vytvořit kampaně (bez opravdového účtu v Adwords) a jednoduše je importovat do dalších PPC systémů. Je to zřejmě nejrychlejší a nejpohodlnější způsob.
 • Analytics
 • Search
 • ToolBar
 • PageRank
 • Gmail (CZ): on-line e-mailový klient (rostoucí kapacita)
 • Google Kalendář (CZ):
  • on-line kalendář s možností upozorňování vyskakovacím oknem, e-mailem nebo SMS zprávou
  • ve sdílení kalendáře je možné nastavit volbu free/busy, která pro veřejnost skryje podrobnosti, takže je pouze vidět kdy máte volno a kdy ne
 • Google Earth (CZ): 3D mapa světa
 • Mapy Google (CZ)
 • Panoramio (CZ): geologicko-orientované sdílení fotografií
 • Google Zprávy (CZ): aktualizace každých 15 minut, filtrace dle zadaného pojmu
 • Mobile (CZ): vyhledávání, mapy, gmail, fotografie a další v mobilním telefonu

Google AdWords

Nástroj pro návrh klíčových slov

Google Analytics

Profesionální statistiky návštěvnosti zdarma:

Nápověda

Výtah z podmínek smlouvy:

 • Na své stránce na viditelném místě zpřístupníte (a budete i dodržovat) vhodnou směrnici o ochraně soukromí . Budete také vyvíjet přiměřené úsilí směřující k tomu, aby uživatelé stránek website brali v úvahu prohlášení, jehož podstatné aspekty následují: "Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným."

 • Při ukončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy: Google přestane poskytovat Službu a vy vymažete všechny kopie GATC ve vašem držení a potvrdíte straně Google do tří (3) pracovních dnů od takovéhoto ukončení to, že jste provedli takovéto odstranění. Nesplnění této povinnosti odstranit GATC z vaší stránky (nebo jakékoliv její části) do tří (3) pracovních dnů od ukončení a nepotvrzení tohoto bude mít za následek vyfakturování Služby stranou Google a to do té doby, dokud GATC bude odstraněn z vaší stránky Website.

 • Google si vyhrazuje právo kdykoliv měnit nebo upravovat jakékoli z termínů a podmínek obsažených v této Smlouvě (a i jakoukoliv politiku uváděnou v této Smlouvě, která řídí Službu) a to zpřístupněním nové smlouvy na adrese: http://www.google.com/analytics (nebo na jiné adrese, kterou Google může kdykoliv uvést), čímž vás Google uvědomí o této úpravě. Jestliže budete pokračovat v užívání Služby po takovémto oznámení, má se za to, že jste souhlasili s takovouto změnou či doplněním a přijali ji.

 • Jakákoliv oznámení straně Google musí být zasílána prostřednictvím pošty první třídy, leteckou poštou nebo kurýrní službou právnímu oddělení v Google, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9TQ a tato budou jen tehdy považována za skutečně a řádně přijatá. Oznámení pro vás budou přijatelná, když budou zasílána prostřednictvím email komunikace na vámi uvedenou email adresu a tato budou považována za přijatá, když budou odeslána.

 • Společnost Google může měnit Všeobecné podmínky i Doplňující podmínky. Pokud bude taková změna provedena, zveřejní společnost Google nové znění všeobecných podmínek na internetové stránce http://www.google.com/accounts/TOS?hl=cs

 • Tyto Podmínky a Váš vztah se společností Google na základě těchto Podmínek se řídí anglickým právem. Vy i společnost Google souhlasíte s výhradní soudní příslušností soudů v Anglii pro řešení veškerých právních sporů vzniklých z těchto Podmínek. Bez ohledu na předcházející, souhlasíte s tím, že společnost Google může i přesto požádat o vydání předběžného opatření (či jiného odpovídajícího soudního rozhodnutí) v kterékoli jiné zemi.

FireFox – Gspace – Gmail

Pokud používáte Google Mail, máte k dispozici několik GB volného prostoru. Doplněk FireFoxu Gspace umožňuje připojit vaši Gmail schránku jako virtuální disk.

Doplněk Gspace nainstalujte do prohlížeče Mozilla Firefox. V panelu nabídek Nástroje, Gspace klikněte na tlačítko Manage Accounts, zadejte své přihlašovací údaje. Vše uložte (Save) a v okně Gspace už jen klikněte na Login a můžete si začít užívat svůj virtuální disk (FTP přenos, přehrávač, foto prohlížeč a tzv. Gmail drive).

Omezení Gmailu:

 • maximální velikost jednoho souboru je 14 MB

HTTP hlavičky

Komunikaci mezi prohlížečem a serverem (protokol HTTP) je možné zobrazit např. pomocí:

Detekce jazyka prohlížeče:

<?php
  echo "<strong>User-Agent</strong>: ". $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] ."<br />";
  echo "<strong>Accept-Language</strong>: ". $_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'];
?>

Zdarma při dodržení uvedených licencí

Zjištění hesla

 • MD5 Decrypter – umožňuje např. zjistit heslo uložené v databázi pomocí algoritmu MD5