Webové služby

Informace o doménách

Sledování cesty (trasování)

Příkazy traceroute Operační systém Linuxtracert Operační systém Microsoft Windows poskytují textový výpis uzlů (resp. směrovačů) na cestě dat od zdroje až k zadanému cíli.

Graficky je možné cestu dat zobrazit např. pomocí webové služby Visual Trace Route Tool (en), která využívá geografickou databázi IP adres. Tlačítko Host Trace spustí trasování ze serveru yougetsignal.com. Tlačítko Proxy Trace trasuje data z Vaší IP adresy, přes server yougetsignal.com do zadaného cíle (přímé trasování bohužel není možné).

Zjištění veřejné IP adresy

Webová služba Network Location Tool dokáže zobrazit nejen Vaši veřejnou IP adresu.

Webový firewall

Webová služba OpenDNS umožňuje zdarma, jednoduše a komplexně filtrovat obsah webu.

Nastavení je možné provést např. v souboru /etc/resolv.confnebo přímo na routeru. Pro dynamické IP adresy v linuxu je možné použít např. perl script ddclient.

Převod dokumentu do PDF

Webové služby

  • bitly.com – služba umožňující zkrácení dlouhého odkazu na několik znaků (využití např. pro Twitter)
  • tweetdeck.com – správa více Twitter účtů najednou
  • bufferapp.com – plánované zveřejňování příspěvků na sociálních sítích: Twitter, Facebook (osobní účet i stránky), LinkedIn (osobní účet, skupiny i stránky), app.net a Google+ (pouze stránky, pro osobní profily není zatím dostupné API)