Couloir Slideshow

...


Úprava funkce getImageArray:

// jen soubory obsahujici kdekoliv v nazvu vyraz "thumbnail"
if (!ereg("^.+thumbnail.+$", $file)) continue;