Bootstrap Library

Modul Bootstrap Library umožňuje připojit staženou verzi Bootstrapu k libovolnému tématu vzhledu a definovat/omezit na ktrých stránkách se knihovny mají načítat. Modul tedy nenačítá Bootstrap z CDN, ale z lokálního zdroje.