Acidfree Albums

Správa fotografií a videa (mimo jiné usnadňuje procházení).

 1. Povolte a nastavte modul Taxonomy.
 2. Nainstalujte moduly ImageViews.
 3. Rozbalte modul Acidfree Albums 5.x-1.x-dev do adresáře sites/all/modules.
 4. V Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) povolte modul Acidfree.
 5. V Administrace, Nastavení webu, Lokalizace (admin/settings/locale) proveďte ruční, nebo automatický import překladu.
 6. Přejděte na stránku http://www.vase.domena/?q=acidfree/test (http://www.vase.domena/acidfree/test), kde zkontrolujte instalaci a nastavení.
 7. V Adimistrace, Správa obsahu, Typy obsahu (admin/content/types) můžete upravit výchozí nastavení typu obsahu Album.
 8. V Administrace, Nastavení, webu, Acidfree settings (admin/settings/acidfree) můžete upravit výchozí nastavení:
  • Show mass import tab in album view – při úpravách zobrazí záložku pro hromadný import
  • /usr/bin/exiftran ???
  • /usr/bin/jpegtran ???
 9. Vytvořte obsah Album.
  • Modul Acidfree Albums vytvoří nový typ obsahu Album, které může obsahovat další alba, obrázky nebo video. Vytvořené album se přidá do výchozího slovníku Acidfree Alba a tváří se jako obyčejný termín ve slovníku. Album má ovšem více možností nastavení (Administrace, Správa obsahu, Obsah (admin/content/node) Album) než Termín ve slovníku. Vytvářejte proto raději Alba než Termíny ve slovníku.
 10. Úpravy výchozího nastavení:
  • Ve slovníku Acidfree Alba můžete výchozí album Acidfree Alba přejmenovat např. na Galerie.
  • Můžete změnit výchozí alias acidfree-alba node/číslo např. na galerie node/číslo, nebo raději vytvořte alias úplně nový.
 11. V Administrace, Správa obsahu, Kategorie (admin/content/taxonomy) je možné upravit vlastnosit slovníku Acidfree alba a v něm obsažených alb (termínů).
 12. Do Alba vložte fotografie (procházení je funkční až od 2 fotografií ).
 13. V Administrace, Prvky webu, Menu (admin/build/menu) ...
 14. Bloky ...
 15. Kontrola přístupu ...
 16. Přístupová pravidal ...

Nevýhody:

 1. Zatím pouze vývojová verze.
 2. Vytváří vlastní kategorii Acidfree Alba, která není shodná s kategorií Galerie modulu Image (webové stránky obsahují dvě nezávislé galerie).

Doporučení:

Zatím je výhodnější používat např. modul Thickbox.