Struktura a sémantika

Strukturální elementy H1 až H6 mít na stránce pouze jednou (např. více nadpisů H2 snižuje jejich váhu).

V H1 mít název stránky (ne název webu).

Vyhledávače indexují maximáně prvních 70 znaků z nadpisu.

Klíčová slova i odkazy zvýraznit a doplnit o atribut TITLE, který by měl obsahovat rozšiřující text ve kterém je použito dané klíčové slovo.

U rozsáhlejších stránek vytvořit "Osnovu" s odkazy na "ID kotvy" v nadpisech "kapitol (sekcí)". Vybrané odkazy se zobrazují pod nadpisem ve výsledcích vyhledávání např. na seznam.cz.