Taxonomy Menu Trails

Udržuje "aktivní" navigaci, pokud je uzel zařazen do slovníku s víceúrovňovou strukturou termínů.

Instalace a nastavení:

  1. ...
  2. U požadovaného typu obsahu je třeba zvolit na základě čeho se má detekce provádět:
    • Term references for setting active trail: zvolte požadovaný slovník(y)
    • Term selection method: Deepest in menu
    • Term path: Ask Taxonomy... (název viz zvolený slovník)
  3. ...