Security Review

Kontrola nastavení zabezpečení webu s upozorněním na problémové oblasti.

I zabezpečený web mohou lídé vytvářející obsah díky svým chybám ohrozit. enlightened

Instalace a nastavení:

  1. Nainstalujte a povolte modul Security Review 7.x-1.0.
  2. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) můžete důvěryhodným osobám nastavit požadovaná oprávnění.
  3. V admin/reports/security-review/settings (Logy, Security Review, Nastavení) upravte požadovaná nastavení:
    • Untrusted roles:
      • přihlášený uživatel – dle typu webu rozhodněte, zda je nebo není důvěryhodný
  4. V admin/reports/security-review (Logy, Security Review) je možné spouštět kontrolu webu.
  5. V admin/reports/security-review/help (Logy, Security Review, Nápověda) je možné přečíst si bližší informace o základech bezpečnosti a nápovědu ke každé z kontrolovaných oblastí.

Další moduly: