Krename

Hromadné přejmenovávání souborů

Instalace

sudo apt-get install krename

Nastavení

 • Spusťte krename (např. Krusader, Soubor, Přejmenovat více položek).
 • Nastavte požadované hodnoty.
 • Pro zobrazování hodnot i v náhledu je třeba:
  • příkazem Settings, Configure KRename, Look and Feel zvolit Use tabbed GUI (advanced users)
  • na záložce Filename
   • zvolte jako Template např.: -##
   • odškrtněte volbu Use extension of the input file a v příponě místo $ zvolte %.
  • příkazem Settings, Configure KRename, Look and Feel je možné zvolit  režim např. Use wizard  style GUI (beginners)
 • Zvolte Extras, Profiles, Save As Profiles a zadejte jméno profilu a zatrhněte volbu Use as defalut profile on startup (nastavený profil je uložen do /home/...user.../.kde/share/apps/krename).

Pro odstranění diakritiky z názvů souboru je možné na záložce Plugins povolit Transliteration Plugin.

Poznámky

Renaming your mp3 collection – advanced mode:

 • We want all our mp3 (or ogg) files to have names formatted like this NUMBER INTERPRET – TITLE and every album should get its own directory named INTERPRET – ALBUM. We assume that all your files are tagged properly. The template we use is quite simple, because the MP3-Info plugin provided everything we need.
 • The template looks like this:

  [*mp3Artist] - [*mp3Album]/[##mp3Tracknumber] [*mp3Artist] - [*mp3Title]
 • To ensure that everything is capitalized correctly, I added a * in front of all tokens representing a text value. In front of [mp3Tracknumber] I added two #'s so that numbers are formated like „02“. The / creates a directory for every new artist and album. So we have two parts here, the first in front of the slash is only responsible to create the new directory and place the files in it. The part behind the slash is the filename to which the files get renamed.