KFTPgrabber

Klient FTP, FTPS (FTP přes implicitní SSL/TLS), FTPES (FTP přes explicitní SSL/TLS) a SFTP (FTP přes SSH tj. Secure FTP). Vlastnosti:

  • záložky (taby)
  • seznam oblíbených připojení může ukládat šifrovaně
  • umožňuje načíst nastavená připojení ze správce uschovny KDE KWalletmanager

Instalace

sudo apt-get install kftpgrabber

Nastavení

  1. Nastavení, Nastavit: KFTPGrabber, Obecné, Záložky, Možnosti
    • (zatrhněte: Encrypt bookmark file)
    • zatrhněte: Show sites KWallet among bookmarks