TrueCrypt

TrueCrypt je multiplatformní on-the-fly diskový šifrovací software, který umožňuje vytvářet šifrované kontejnery (soubor uložený v libovolném adresáři) nebo celé diskové oddíly. Nešifrují se tedy jednotlivé soubory, ale celý souborový systém. 

Po připojení šifrovaného filesystému, např. jako virtuální disk, se se soubory pracuje "běžným způsobem". Veškerá data jsou však při čtení průběžně dešifrována a před zápisem na disk jsou naopak šifrována. Vše se děje automaticky a pro uživatele „neviditelně“. Na disku jsou při tom veškerá data neustále uložena v bezpečném zašifrovaném tvaru. Výhodou je zejména velké množství šifrovacích a hashovacích algoritmů (včetně kaskády více šifer) také tzv. traveller mód, skryté oddíly apod.

TrueCrypt je možné lokalizovat do češtiny stažením souboru Language.cs.xml ze stránky projektu a jeho umístění do instalační složky. Češtinu je možné nastavit pomocí Settings, Language.