Putty

SSH klient

Instalace

sudo apt-get install putty

Nastavení

 1. Nastavte požadované volby např.:
  • Window, Translation, Received data assumed to be in which character set: UTF-8
  • Connection, Data, Auto-login username: ... (uživatelské jméno na serveru)
  • Connection, SSH, Auth, Private key file for authentication: ... (soukromý klíč ssh-key)
  • Session, Host name (or IP address): ... (IP adresa serveru)
  • Session, Saved Sessions: ... (zvolte libovolný název)
 2. Nastavení uložte: Save
 3. Otevřete spojení: Open

Rychlé vygenerování SSH klíčů

 1. Spusťte lokální terminál.
 2. Napište níže uvedený příkaz a stiskněte Enter (soubory se vytvoří v aktuálním adresáři):
  1. ssh-keygen -t dsa
   
  • případně můžete název klíče ovlivnit parametrem -f
  • ssh-keygen -t dsa -f nazev_klice
 3. Pokud zadáte heslo (passphrase) prázdné (Enter), nebude při přihlašování již vyžadováno.
 4. Soukromý klíč (bez přípony .pub) umístěte na bezpečné místo (výchozí umístění je v ~/.ssh)
 5. Veřejný klíč (s příponou .pub) umístěte na server do adresáře ~/.ssh jako soubor nazvaný authorized_keys.
  • ssh username@host
  • mkdir ~/.ssh; chmod 700 ~/.ssh
  • test kopírování
  • rsync -zvunac ~/.ssh/nazev_klice.pub user@host:~/.ssh/authorized_keys
  • kopírování
  • rsync -zvuac ~/.ssh/nazev_klice.pub user@host:~/.ssh/authorized_keys
 6. Nyní by nemělo přihlášení vyžadovat heslo.
 7. Pro pohodlnější přihlašování si můžete v souboru ~/.ssh/config vytvořit alias:
  • Host myalias
    Hostname IPaddress
    Port 22
    User username

Vygenerování SSH klíčů a nastavení vzdáleného počítače

 1. Vytvořte soukromý SSH-2 RSA klíč o velikosti 2048 bitů, komentářem pro snadnější identifikaci a názvem např. ssh-key (veřejný klíč ssh-key.pub se vytvoří automaticky). Pokud při vytváření soukromého klíče zadáte bezpečnostní frázi (doporučeno) nebude možné, bez znalosti této fráze, soukromý klíč zneužít např. při odcizení média se soukromým klíčem.
  ssh-keygen -t rsa -b 2048 -C "Prijemeni-2008-05-19" -f ssh-key
  

  (Pro použití v Putty musí být takto vygenerovaný soukromý klíč převeden programem puttygen do formátu Putty.)

 2. Na počítač, kam se chcete přihlašovat zkopírujte do adresáře ~/.ssh/ veřejný klíč ssh-key.pub a přejmenujte jej na authorized_keys:
  cat ssh-key.pub >> ~/.ssh/authorized_keys
 3. Nastavte příslušná oprávnění souboru authorized_keys:
  chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Tipy: