Obsah

Přístup:

 • negativní přístup vzbuzuje negativní pocity a vyvolává tak negativní výsledky
 • používejte proto ve svých zprávách pozitivní výrazy (např. výsledky, zaručeně, prospěch, přednostně, doporučeně, hospodárně, bezpečně, rychle, můžeme, budeme)

Rod:

 • trpný rod vyjadřuje pasivitu, působí neosobně a nevyjadřuje žádnou zodpovědnost
  • výsledky ve zprávě nebyly zahrnuty
  • je třeba vypnout mobilní telefony
 • činný rod
  • pozvedne úroveň písemného projevu, který bude mnohem zajímavější, jasnější, konkrétnější, rozhodnější a živější
  • vyjadřuje zodpovědnost a schopnost mít věci pod kontrolou
   • do zprávy jste nezahrnuli výsledky
   • vypněte prosím své mobilní telefony

Forma obsahu zprávy:

 • neformální
 • přátelská
 • pište jednoduchým jazykem jako při osobním rozhovoru (pište tak, jak mluvíte a nepište nic, co byste neřekli)
 • vyjadřujte se stručně s jasným účelem
 • uvádějte přesné a úplné informace
 • pište v celých větách, gramaticky správně a bez chyb
 • nevytvářejte dlouhá souvětí
 • text čleňte do odstavců, které od sebe oddělujte odsazením nebo prázdným řádkem
 • používejte diakritiku a interpunkci – předejdete tak zbytečnému vysvětlování, neboť existuje mnoho slov, které se od sebe liší pouze diakritikou a příjemce tak nebude muset ztrácet čas při luštění smyslu Vašeho sdělení
 • zdvořilostní zájmena (Vy, Váš) pište vždy s velkým počátečním písmenem
 • dbejte na vhodný tón zprávy (v textu není možné používat neverbální signály tj. pohledy a gesta)
  • zpráva může působit: neústupně, přátelsky, pohrdavě, přesvědčivě, smířlivě, vstřícně, příkře, blahosklonně, stroze, panovačně, lhostejně, emotivně, ostře
 • nepoužívejte provokativní obraty
  • kvůli Vaší nedbalosti
  • měli jste vědět
  • nepodařilo se Vám
  • nemůžete očekávat
  • není to naše chyba
  • Vaše odmítnutí spolupracovat
  • musíme trvat na tom, že...
 • nepište vše velkými písmeny
  • velká písmena vyjadřují důraz
  • vzbuzují dojem agresivního křiku
  • představují zátěž pro oči
  • můžete vypadat jako nevzdělanec

Odrážky a číslování:

 • zdůrazňují hlavní body
 • shrnují podrobné údaje
 • zjednodušují hledání důležitých informací
 • zlepšují vizuální dojem
 • každý bod by měl 
  • plynule navazovat na úvodní větu
  • by měl být tvořen jednotnou gramatickou strukturou (pokud začíná první bod slovesem, měly by tak začínat všechny body)

Interpunkce:

 • čárky se používají
  • při vyjmenování tří a více položek
  • v případě, že by v mluvené řeči byla přirozená pauza
  • pro oddělení vsuvky, která doplňuje informace
 • dvojtečka
  • uvozuje seznam či výčet
  • signalizuje vysvětlení či odůvodnění
 • středník
  • představuje delší pauzu než čárka, avšak neosamostatňuje věty jako dvojtečka
  • ukončuje delší položku seznamu či výčtu
 • závorky (nejčastěji kulaté)
  • oddělují vloženou část věty
  • umožňují vysvětlit zkratky nebo cizí názvy

Elektronické emoce (emotikony, smajlíci):

 • nehodí se do obchodní komunikace
 • používají se pouze v soukromých zprávách, fórech a chatech

Zkratky:

 • nehodí se do obchodní komunikace
 • nepoužívejte odborné termíny a zkratky – v případě potřeby je buďte vždy připraveni vysvětlit (seznam zkratek v on-line diskusích