Doporučení

Nový e-mail

 • netříštěte své síly a myšlenky přecházením od jednoho projektu ke druhému a vyčleňte si určitou část pracovního dne, ve které se budete věnovat pouze poště
  • na e-mail je vhodné odpovídat nejpozději do příštího dne
  • jedenkrát týdně si udělejte čas na vyřízení odložené pošty – do nového týdne budete vstupovat s chutí a "s čistým stolem"
 • nedělejte práci za druhé – naučte se práci delegovat
  • pokud zpráva není určena vám, přepošlete ji správnému příjemci a tuto skutečnost oznamte odesílateli
 • u přeposílané zprávy vždy doplňte komentář, proč zprávu přeposíláte
 • při odpovídání na zprávu vymažte vše, co se nevztahuje k danému tématu
 • pokud na e-mail nemůžete odpovědět okamžitě, potvrďte odesilateli přijetí zprávy s udáním předpokládaného termínu odpovědi
 • čtěte zprávu maximálně dvakrát:
  1. rozhodnutí co dělat (vyřízení, smazání, přesunutí do archivu atd.)
  2. vyřízení
 • informace rozesílejte pouze v případě, že jste byli osobně, telefonicky nebo e-mailem požádáni (v opačné případě se jedná o nevyžádanou poštu tj. spam)
 • vyvarujte se mnoha nevyřízených zpráv
 • neobtěžujte se čtením "výherních" zpráv
 • občas zkontrolujte i spam složku, zda v ní není legitimní zpráva
 • v průběhu diskuse neměňte předmět zprávy, který pomáhá udržovat tzv. "vlákno" podle kterého je možné sledovat vývoj debaty
 • neodesílejte zprávu ve vzteku, raději chvíli počkejte, uklidněte se a zprávu si před odesláním přečtěte znovu
 • nepotřebné zprávy odstraňujte (archivujte pouze důležité zprávy nebo např. odeslanou poštu)
 • čím kratší zpráva bude, tím spíš si ji někdo přečte, porozumí ji a zareaguje na ni
 • e-mailová zpráva odráží osobnost odesilatele, dbejte proto na to, aby byl tento dojem co možná nejlepší
 • i e-mail může při překročení pravidel morálky či zákona vyvolat soudní žalobu
 • snažte se neurazit kulturu, zvyky, náboženství nebo zemi příjemce
 • před odesláním zprávy
  • si text přečtěte nejlépe nahlas (odstraníte tak mnoho zbytečných chyb)
  • zkontrolujte pravopis
  • vždy kontrolujte správnost e-mailové adresy
 • pozor na tlačítko "odpovědět všem" – jednou odeslanou zprávu již nelze zastavit
 • zákazníci vyžadují řešení, nikoli problémy