Omega Tools

Soubor pomocných funkcí určených pro téma Omega (funkce tohoto modulu ovšem mohou být použity na libovolné téma):

 • export nastavení – exportuje nastavení uložené v databázi a přepíše příslušné sekce v .info souboru tématu vzhledu, případně je možné tyto úpravy provést i ručně 
 • obnova výchozího nastavení – vrátí nastavení do výchozího nastavení tak, jak je uvedeno v příslušném .info souboru tématu vzhledu (odstraní nastavení z databáze a obnový výchozí hodnoty)
 • Drush integrace – umožňuje automaticky vytvořit subtéma a případně i určit jeho umístění
  • drush omega-subtheme "Long Theme Name"
  • drush omega-subtheme "Long Theme Name" --destination=test.example.com (umístí subtéma do aresáře sites/test.example.com/themes/)
 • průvodce vytvořením podtématu - průvodce vytvořením podtématu je možné využít k úpravám stávajícího nastavení tématu
  • v případě, že oprávnění serveru neumožňuje vytvářet příslušné adresáře v tématu vzhledu umístí průvodce zabalený archiv připravený k instalaci do dočasného adresáře, kde je možné si toto podtéma zkopírovat a umístit do příslušných adresářů ručně)
 1. Nainstalujte Chaos tool suite (ctools).
 2. Rozbalte Omega Tools 7.x-3.0-rc3 do adresáře sites/all/modules/.
 3. ...