Elements

Poskytuje knihovnu tvarových prvků: tableselect, emailfield, searchfield, telfield, urlfield, numberfield a rangefields, které může vývojář používat pro své vlastní moduly.