Custom Breadcrumbs

Ruční úprava drobečkové navigace pro zvolený typ obsahu (od verze 2.x spolupracuje i s modulem Panels a Views).

 1. Rozbalte modul Custom Breadcrumbs 7.x-2.0-alpha3 do adresáře sites/all/modules.
  • Pro vícejazyčné weby je vhodné místo verze 7.x-2.0-alpha3 použít verzi 7.x-2.x-dev (v  admin/config/regional/i18n/variable je poté možné povolit překlad Homepage breadcrumb). enlightened
 2. ...
 3. V admin/config/user-interface/custom-breadcrumbs (Konfigurace, Uživatelské rozhraní, Custom breadcrumbs settings) je vhodné povolit:
  • V sekci Page Title
   • zaškrtněte Append page title Append the page title at the end of every breadcrumb.
   • zaškrtněte Use plain text page title crumb
  • V sekci Menu structure
   • zaškrtněte Use the menu structure to set the breadcrumb trail
   • a zvolit požadovaná menu
  • Taxonomy structure
   • (zaškrtněte Use the taxonomy hierarchy to set the breadcrumb trail for nodes and taxonomy pages)
   • (zaškrtněte Show current taxonomy term in breadcrumb trail for node pages)
   • (zaškrtněte Show current taxonomy term in breadcrumb trail on the taxonomy term page)
   • (zaškrtněte Show current node title in taxonomy breadcrumb trail)
   • (zaškrtněte Use taxonomy-based breadcrumbs for views)
   • (zaškrtněte Use the taxonomy of nodes returned by a view to create the taxonomy breadcrumb)
  • V sekci Pokročilá nastavení
   • zaškrtněte Set the home breadcrumb text on all pages
  • V sekci HTML element identifiers
   • zaškrtněte Add a custom-breadcrumbs-home ID attribute to the home breadcrumb item.
   • zaškrtněte Add a numbered class attribute for each breadcrumb item.
   • zaškrtněte Add even and odd classes to breadcrumb items.
 4. admin/structure/custom_breadcrumbs (Struktura, Custom bradcrumbs) vytvořte vlastní nastavení pro konkrétní uzly:
  • příklad pro stránky
   • breadcrumb name: Page
   • typ uzlu: stránka
   • title:
    • Název webu (místo "nic neříkajího" Home)
    • [node:title]
   • cesty:
    • [site:url]
    • <none>
 5. ...

Další moduly:

 • Disable breadcrumbs – umožňuje zakázat drobečkovou navigaci na základě typu obsahu nodu nebo cesty
 • Path Breadcrumbs (RDFa a Microdata)
  • You can use node/%node for example or taxonomy/term/%term and breadcrumbs will apply to an alias.