Vlastní instalační profil

Oficiální instalační zdroje:

###### Ubuntu Main Repos
## CZ
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse
## main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid main restricted universe multiverse
###### Ubuntu Update Repos
## CZ
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse
deb http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse
deb-src http://cz.archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse
## main
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-security main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ lucid-updates main restricted universe multiverse
###### Ubuntu Partner Repo
deb http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner
deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu lucid partner

Instalace aplikací z oficiálních zdrojů (záměnou slova install za download je možné balíčky stáhnout do aktuálního adresáře):

sudo aptitude install \
mc \
synaptic \
krusader kdiff3 krename kio-ftps okteta arj lha unrar p7zip-full unace rar rpm kget md5deep cfv \
bogofilter \
konq-plugins tork webkitkde \
firefox firefox-branding kubuntu-firefox-installer flashplugin-nonfree gecko-mediaplayer firefox-webdeveloper \
chromium-browser chromium-browser-l10n chromium-codecs-ffmpeg-nonfree chromium-codecs-ffmpeg-extra \
stardict stardict-english-czech \
openoffice.org-base \
acroread \
wine \
freemind freemind-browser freemind-plugins-script freemind-plugins-help freemind-plugins-svg \
netbeans \
digikam kipi-plugins mplayerthumbs showfoto \
kdenlive dvgrab xine-ui \
normalize-audio \
audacity liblame0 swh-plugins tap-plugins \
gparted \
yakuake \
virtualbox-ose \
gimp gimp-data-extras gimp-gap gimp-ufraw gimp-texturize gimp-plugin-registry gimp-gutenprint \
inkscape transfig \
sun-java6-bin sun-java6-fonts sun-java6-plugin \
ubuntustudio-font-meta \
mesa-utils \
vlc \
usb-creator \
cups-pdf \
language-pack-cs language-pack-kde-cs language-support-cs \
language-pack-gnome-cs; \
ln -s /usr/bin/stardict ~/.kde/Autostart/stardict; \
ln -s /usr/bin/yakuake ~/.kde/Autostart/yakuake; \
ln -s /usr/bin/krusader ~/.kde/Autostart/krusader; \
ln -s /usr/bin/firefox ~/.kde/Autostart/firefox; \
wget -O /tmp/WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2 "http://prdownloads.sourceforge.net/stardict/WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2?download"; \
sudo tar -xjf /tmp/WyabdcRealPeopleTTS.tar.bz2 -C /usr/share

Neoficiální zdroje:

###### 3rd Party Binary Repos
#### Esmska – http://code.google.com/p/esmska/ 
deb http://repo.palatinus.cz/stable / 
#### GetDeb – http://www.getdeb.net
deb http://archive.getdeb.net/ubuntu lucid-getdeb apps
#### Opera – http://www.opera.com/
deb http://deb.opera.com/opera/ stable non-free
#### Skype – http://www.skype.com
deb http://download.skype.com/linux/repos/debian/ stable non-free
### KDE 4.5
deb http://ppa.launchpad.net/kubuntu-ppa/backports/ubuntu lucid main 
### Gimp 2.7
#deb http://ppa.launchpad.net/matthaeus123/mrw-gimp-svn/ubuntu lucid main

Pro přidání důvěryhodných GPG klíčů k výše uvedeným zdrojů spusťte v terminálu:

#### Esmska
wget -q -O- http://repo.palatinus.cz/repo.key | sudo apt-key add -;
#### GetDeb
wget -q -O- http://archive.getdeb.net/getdeb-archive.key | sudo apt-key add -;
#### Opera
wget -q -O- http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add -;
#### Skype
gpg --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 0xd66b746e && gpg --export --armor 0xd66b746e  | sudo apt-key add -;

Instalace aplikací z neoficiálních zdrojů:

sudo aptitude install \
esmska \
opera \
skype;

Vlastní konfigurace aplikací:


Poznámky:

  • stardict (vytvořit příkaz na rozbalení výslovnosti)
  • qtparted x gparted (výhody, nevýhody)
  • Multimédia (automaticky např. po spuštění konqueroru)
    • flashplugin-installer libasound2-plugins libavutil-extra-49 libdirac0c2a libfaad0 libgsm1 libmp3lame0 libopenjpeg2 liboil0.3 libschroedinger-1.0.0 libx264-67 libxvidcore4 libavcodec-extra-52
  • v Kubuntu 10.4 s KDE 4.5 je třeba pro funkční tisk zamknout nejnižší verzi balíčku system-config-printer-kde

 Dokončit: